Gug-Alper Andelsboligforening


Vores fællesskab

Vi synes, at det er vigtigt, at Gug-Alper er et sted, hvor børnene kan færdes frit og trygt, og hvor de har gode muligheder for at lege med hinanden - de mindste hvor forældrene kan holde øje med dem, men også med mulighed for at de større børn kan udfolde sig i vores dejlig natur omkring os.
Fællesspisningen afholdes ca. 1 gang om måneden. Det er naturligvis helt op til den enkelte, hvor ofte man er med til fællesspisningen, hvis overhovedet, men hvis man deltager i spisningen, skal man selvfølgelig også deltage i madlavning og opvask.
Vi holder gerne fest i Gug-Alper bl.a. den årlige sommerfest og julefrokost med hjemmelavede specialiteter.

Fællesarbejde - vedligehold af fællesarealer og fælleshus

For at opnå et bedre socialt samvær og spare penge til en gartner (=mindre fællesudgifter), deltager én andelshaver pr. husstand i vedligehold af fællesarealer og fælles faciliteter.
Vi afholder ca. 2 arbejdsdage om året, hvor vi sammen får bund i det meste. Arbejdsdagene er meget hyggelige - det er rart at få tingene fra hånden - sammen.

Ud over arbejdsdagene har vi forskellige praktiske opgaver, som vi udfører på skift i en periode bl.a. rengøring i fælleshuset er organiseret, så alle får har en tjans

Grøntudvalget udarbejder en arbejdsplan fra gang til gang, da nogle arbejdsopgaver er mere påkrævet end andre. Ved hver rengøringsdag mødes de friske havefolk på legepladsen lørdag morgen og slutter af med en øl eller sodavand ved fælleshuset ved middagstid.

Vores fællesskab